پست های ارسال شده در مرداد سال 1393

گویش کفرانی

  فارسی              کفرونی   رفتم بِیشِیم رفتی بِیشِی رفت بِیشا رفتیم بِیشِیم رفتید بِیشِی رفتند بِیشِیند   آمدم بومه یون آمدی بومه ی آمد بومه آمدیم بومه یم آمدید بومه ی آمدند بومه یند   نشستم هانیشتِیون نشستی هانیشتِی نشت هانیشت نشستیم هانیشتِیم نشستید هانیشتِی نشستند هانیشتیِند   کشیدن (وزن کردن) وِدارتِمن دفعه ، نوبت پَسّا قرعه وِرَز منتظر ، کاری را گردن کسی انداختن پٌنا کهنه کِنه ، لِشکه   مسجد مَچِو خونه کیه اتاق گنجه در بِر دالان دعلوج کفگیر بَره ، ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 146 بازدید

اصطلاحات و کلمات قدیمی

  یاگه ظروف آشپزخانه کماژدون قابلمه دار داس هچون وسیله ای برای بوجاری کل و تخته وسیله ای برای درو گندم رمنداژی راهنمایی پسا دفعه ،نوبت کولوندون قفل درهای قدیمی سووه کوزه ساله سفال مدوق آشپزخانه و نانوایی های قدیمی خانگی، مطبخ آچیچی نی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 176 بازدید