پست های ارسال شده در مرداد سال 1391

اشخاص و اماکن دارای شناسه ی ملی و به ثبت رسیده روستای کفران-اصفهان

نام شخصیت حقوقی سازمان ثبت کننده مسجد بازارکفران(مغازه) سازمان اوقاف و امور خیریه - موقوفات مسجدجامع کفران سازمان اوقاف و امور خیریه - موقوفات حسینیه سیدالشهداء ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید