ضرب المثل های کفرانی

 

 

 مو آرتموم دیویتی کیمیموم جی گِل میخ خوستی

 

هر کی خُو آدمی ناکِس هانینگو آخِروش پا خِرووه.

 

یِگ بز گو از سر جو وِوَست همه گوشون وِوِزیند.

 

کَرکی گو اینجیر خِرووه نوکوش چِوله وابوِه

 

آرتی شولوم سرشتی هرچی توکوم نِوشتی

 

آشوم هیته وِچِم را خاطِر تِلی خوچِم را

 

غُصه آدمی نادون آدمی عاقل خِرووه

 

زوری گو دِر نات نه دِر پات نه

 

پَچ خر وِنِیوه دِر پالون واگَرتوه

 

آدمی کور به شِو نِشینی چه

 

کور کور وابیزووه اُو گودال

 

خِر وایسَههَ معطِل شَشو

 

گوژی گاواشوه دُتی ما

 

و ...

/ 5 نظر / 136 بازدید
آرام

کومزه شیرین گیر کفتار یووه

سوزوکی

سلام و خسته نباشید نتاتی شوت درازوووووووو

خر جی یک بار پاش شوو رو گودال

ابوالفضل منظوری امامزاده

سلام علیکم سال نومبارک ایام بکام http://emamzadeghasemkohpa.blogfa.com/ ازاونوارانمیآیی ؟؟ فقط مامرتب میآییم

خودم

تا ریگ نوینو پا رو او ننوه