شهدای روستای کفران

شهید حسینعلی کاظمی

 

 

 

 

 

شهید حسن باقریان

 

 

 

شهید محمد قدیری

 

 

 

شهید علی طاهری

 

 

 

شهید حسین قدیری

 

 

 

شهید حسن کشاورز

 

 

 

شهید غلامعلی جعفری

 

 

 

شهید سید احمد حسینی

 

 

 

شهید محمد علی دری

 

 

 

شهید حسین طاهری

 

 

 

شهید حسن خواجه ای

 

 

 

شهید ذبیح الله طاهری

 

 

 

شهید علی رجائی

 

 

 

شهید عبدالحسین قدیری

 

 

 

شهید حاج ابوالقاسم توسلی

 

 

 

شهید حاج محمدرضا نجاری

 

 

 

شهید حاج حسین غلامی

 

 

 

شهید یدالله طاهری

 

 

 

شهید سیف الله جعفری

 

 

 

شهید محسن آقایی

 

 

 

شهید محمد سلطانی

 

 

 

شهید حسنعلی سلطانی

 

 

 

شهید ابراهیم خواجه ای

 

 

 

شهید رضا کشاورز

 

 

 

شهید رضا جعفری

 

 

 

شهید اسماعیل سلطانی

 

 

 

شهید رضا بقائی

 

 

 

شهید حسین طاهری

 

 

 

شهید احمد قدیری

 

 

 

شهید سیف الله دری

 

 

 

شهید علی باقری

 

 

 

شهید حجت الاسلام محمد رضا قدیری

 

 

 

شهید علی سلطانی

 

 

 

شهید ابراهیم باقریان

 

 

 

شهید علی خواجه ای

 

 

 

شهید حسن قدیری

 

 

 

شهید علی سلطانی

 

 

 

شهید محسن دری

 

 

 

شهید شهریار جیرودی

 

 

به ما در تکمیل این پست کمک کنید.

 

بروید به : گلستان شهدای کفران

/ 0 نظر / 459 بازدید