کفران پاتوق

روستای کفران ورزنه اژیه قورتان فارفان اشکهران بلان ابوالخیر طهمورثات باقرآباد هاشم آباد بن رود جنوب شرق اصفهان

شهدای روستای کفران

شهید حسینعلی کاظمی           شهید حسن باقریان       شهید محمد قدیری       شهید علی طاهری       شهید حسین قدیری       شهید حسن کشاورز       شهید غلامعلی جعفری       شهید سید احمد حسینی       شهید محمد علی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 1084 بازدید

گویش کفرانی

  فارسی              کفرونی   رفتم بِیشِیم رفتی بِیشِی رفت بِیشا رفتیم بِیشِیم رفتید بِیشِی رفتند بِیشِیند   آمدم بومه یون آمدی بومه ی آمد بومه آمدیم بومه یم آمدید بومه ی آمدند بومه یند   نشستم هانیشتِیون نشستی هانیشتِی نشت هانیشت نشستیم هانیشتِیم نشستید هانیشتِی نشستند هانیشتیِند   کشیدن (وزن کردن) وِدارتِمن دفعه ، نوبت پَسّا قرعه وِرَز منتظر ، کاری را گردن کسی انداختن پٌنا کهنه کِنه ، لِشکه   مسجد مَچِو خونه کیه اتاق گنجه در بِر دالان دعلوج کفگیر بَره ، ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 282 بازدید

اصطلاحات و کلمات قدیمی

  یاگه ظروف آشپزخانه کماژدون قابلمه دار داس هچون وسیله ای برای بوجاری کل و تخته وسیله ای برای درو گندم رمنداژی راهنمایی پسا دفعه ،نوبت کولوندون قفل درهای قدیمی سووه کوزه ساله سفال مدوق آشپزخانه و نانوایی های قدیمی خانگی، مطبخ آچیچی نی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 870 بازدید
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
2 پست
اسفند 93
1 پست
دی 93
2 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
2 پست
آبان 92
4 پست
دی 91
4 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست